Działka przy Alei Legionów w Legionowie sprzedana za prawie 600 tys. zł

Właściwości miejskie Legionowo odnotowały wpływy na poziomie blisko 600 tys. złotych, pochodzących ze sprzedaży lesistej działki przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego, zlokalizowanej przy Alei Legionów. Ta część terenu znajduje się w pobliżu parafialnej nekropolii na terenie III Parceli w Legionowie.

W dniu 8 sierpnia 2023 roku, w biurach Urzędu Miasta Legionowo, odbyło się pierwsze nieograniczone przetargowe postępowanie ustne (licytacja). Przedmiotem sprzedaży była niezabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Miejskiej Legionowo. Działka, o numerze ewidencyjnym 42/2 i obrębie ewidencyjnym 9, o powierzchni 1542 m2, jest usytuowana w Legionowie przy ulicy Aleja Legionów. Działka ta, pokryta drzewostanem, jest zgodnie z miejscowymi regulacjami planistycznymi przeznaczona pod budowę domu jednorodzinnego i mieści się niedaleko parafialnego cmentarza na III Parceli.

Początkowa cena działki podczas licytacji została określona na nieco ponad 573 tysiące złote brutto. Ostatecznie, najwyższa wartość oferty zaproponowanej podczas tego publicznego postępowania przekroczyła kwotę 580 tysięcy złotych brutto.