Plan utwardzenia trzech dróg gruntowych w Legionowie: ul. Langiewicza, Kuli oraz Paderewskiego

Legionowski urząd miejski ma ambitny plan na najbliższe miesiące. Dotyczy on utwardzenia trzech istniejących dróg gruntowych. Chodzi o ulice Generała Mariana Langiewicza i Lisa Kuli, usytuowane na Ludwisinie, a także ulicę Ignacego Paderewskiego na III Parceli. W tej chwili są prowadzone prace projektowe związane z tą inwestycją. Miasto Legionowo zachęca swoich mieszkańców do aktywnego udziału w procesie modernizacji tych ulic poprzez zgłaszanie uwag, propozycji czy sugestii do końca trzeciego tygodnia lipca.

Pierwotnie Urząd Miasta Legionowo zamierzał wydać na dokumentację projektową dla każdej z tych dróg nie więcej niż 95 tysięcy złotych brutto. Jednakże wszystkie oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony przetarg, były znacznie droższe od pierwotnie założonej kwoty. W wyniku tego Roman Smogorzewski, ówczesny prezydent miasta, podjął decyzję o zwiększeniu budżetu dla tych przedsięwzięć. Dzięki jego zarządzeniu z rezerwy ogólnej budżetu miasta Legionowo przekazano dodatkowe środki w wysokości nieco ponad 93 tysiące złotych na realizację tych projektów drogowych.

Ta decyzja pozwoliła na zaakceptowanie oferty firmy Kappa Concept z Warszawy, która wyniosła 188.190 złotych. Najwięcej środków, tj. prawie 85 tysięcy złotych, pochłonie projekt budowy ulicy Ignacego Paderewskiego na III Parceli. Chodzi o odcinek drogi o długości 500 metrów, pomiędzy ulicami Targową a Tadeusza Wardenckiego. Koszt zaprojektowania budowy ulicy Lisa Kuli na Ludwisinie wyniesie natomiast ponad 59 tysięcy złotych. W tym przypadku mówimy o odcinku drogi o długości około 500 metrów, pomiędzy ulicami Stanisława Moniuszki a Pomorską. Najmniej kosztowny będzie projekt budowy ulicy Mariana Langiewicza, również na Ludwisinie. Wydane na niego zostanie niewiele ponad 44 tysiące złotych i obejmie odcinek drogi o długości około 370 metrów, pomiędzy ulicami Stanisława Moniuszki a Lwowską.