Planowany remont ulicy Kolejowej w Legionowie

Władze Legionowa mają w planach przystąpienie do remontu ulicy Kolejowej. Pierwsza próba wyboru wykonawcy, która miała miejsce we wrześniu, zakończyła się unieważnieniem przetargu. Powodem były zbyt duże kwoty zaproponowane przez firmy biorące udział w przetargu, które przekraczały założony przez miasto budżet na ten cel. Jednak teraz urzędnikom udało się znaleźć wykonawcę, którego oferta mieści się w przygotowanym budżecie i wynosi nieco ponad 1,4 mln zł. Jakie działania będą podjęte w ciągu niecałych trzech miesięcy?

Początkowy przetarg na modernizację ulicy Kolejowej, prowadzącej od ulicy Morwowej aż do granicy z gminą Jabłonna (Chotomów), odbył się we wrześniu ubiegłego roku. Dwie firmy zgłosiły swoje oferty na modernizację tego odcinka drogi, kwoty te wynosiły odpowiednio 1.532.119,09 zł i 1.510.349,08 zł. Niemniej jednak, okazało się, że są one wyższe niż zakładany przez legionowski ratusz budżet. Maksymalna suma, którą mieli do dyspozycji to 1.347.500,00 zł. Z tego powodu początkowy przetarg został unieważniony.