Przebudowa systemu bankowego w Starostwie Powiatowym w Legionowie

Bank Spółdzielczy w Legionowie informuje, że z dniem 5 września br. nastąpi zamknięcie filii bankowej, która do tej pory pracowała na rzecz Starostwa Powiatowego. Po tym dniu, obsługę finansową Starostwa Powiatowego w Legionowie przejmie Santander Bank Polska S.A. W ramach wprowadzanych zmian, planowane jest uruchomienie specjalnego opłatomatu. Zmienią się także numery kont bankowych używane przez starostwo.

Powiat Legionowski finalizuje postępowanie ofertowe, którego celem było zabezpieczenie kompleksowej obsługi bankowej dla Powiatu Legionowskiego oraz jego jednostek. W wyniku tego procesu, od 5 września br., obsługę bankową Powiatu Legionowskiego będzie prowadził Santander Bank Polska S.A. Podpisanie umowy w tej sprawie miało miejsce 17 sierpnia br. Jak podkreślają urzędnicy Starostwa Powiatowego w Legionowie, to oznacza również likwidację fili Banku Spółdzielczego znajdującej się w budynku starostwa, co nastąpi równolegle z dniem 5 września.