Transformacja terenów w Legionowie: z składu węgla na farmę fotowoltaiczną

Ukierunkowane na przyszłość plany Legionowa zakładają, że obszar dawnego składu węgla przy ulicy Tadeusza Kościuszki zostanie przekształcony w nowoczesną farmę fotowoltaiczną. Ten odłogowy teren, który niegdyś był miejscem przechowywania opału i gdzie planowano kiedyś stworzyć nowe osiedle mieszkaniowe, ma szansę zostać nabytym przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC). Głównym celem tej transakcji jest uruchomienie na tym miejscu znaczącej i efektywnej farmy fotowoltaicznej, jak informuje tygodnik Miejscowa na Weekend, wydawany przez miejską spółkę KZB Legionowo.

Informacje o tych planach ujrzały światło dzienne 14 września 2023 roku, kiedy miejska spółka KZB Legionowo poprzez swój tygodnik Miejscowa na Weekend poinformowała o potencjalnym tworzeniu farmy fotowoltaicznej na obszarze o powierzchni ponad 2,2 hektara. Teren ten jest usytuowany wzdłuż torów kolejowych i ulicy Tadeusza Kościuszki, pomiędzy ulicami Zygmunta Krasińskiego i Kazimierza Wielkiego. W przeszłości, teren ten, będący własnością Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska (GSSCh) z Jabłonny, był dwukrotnie brany pod uwagę jako potencjalne miejsce na osiedle mieszkaniowe. Tygodnik donosi, że to właśnie tę nieruchomość elektrociepłownia w Legionowie chciałaby nabyć od wieczystego użytkownika i wykorzystać do stworzenia farmy fotowoltaicznej.