Generalny remont Centrum Integracji Lokalnej w Legionowie

Siedziba Centrum Integracji Lokalnej, usytuowana w samym sercu Legionowa przy Alei 3-go Maja pod numerem 24, zostanie poddana gruntownej renowacji. W ramach planowanego remontu przewidziana jest nie tylko odnowa wnętrz, ale również instalacja pochylni ułatwiającej dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnościami. Wykonawca tych prac został już wybrany przez Ratusz w drodze przetargu. Koszt inwestycji wynosi około 270 tysięcy złotych, a jej realizacja ma potrwać 60 dni.

Urząd Miasta (UM) w Legionowie rozpoczął przetarg na wykonawcę generalnego remontu w Centrum Integracji Lokalnej, którego siedziba znajduje się przy Alei 3-go Maja 24. Budynek ten, będący dawniej punktem konsultacyjnym Caritasu, niedawno przeszedł termomodernizację. Firmy chętne do podjęcia się tego zadania miały możliwość składania swoich ofert aż do 26 października bieżącego roku.