Kolejowe udogodnienia na stacji Centrum Komunikacyjnego w Legionowie

Dnia 31 października, w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie, zainaugurowano użytkowanie dwóch z czterech nowo zamontowanych wind. Zostały one umieszczone na terenie stacji kolejowej, umożliwiając komfortowe poruszanie się pasażerom. Te nowe udogodnienia mają uczynić przestrzeń bardziej dostępna dla wszystkich użytkowników.

Te dwie windy, które rozpoczęły już swoją działalność, zostały zlokalizowane przy ulicy Szwajcarskiej i prowadzą do drugiego peronu. Zostały uruchomione na mocy decyzji Urzędu Miasta Legionowo.

Urząd Miasta Legionowo poinformował o tym fakcie wieczorem 31 października. W ramach informacji przekazanej do publicznej wiadomości, podkreślił także, że PKP planuje uruchomienie pozostałych dwóch wind. Oczekuje się, że te dodatkowe udogodnienia zostaną wprowadzone najpóźniej do 9 listopada.