Zaplanowane nowe inwestycje w Legionowie na 2024 rok: przebudowa ulicy, naprawa wentylacji i wsparcie służb

Planowane na ten rok inwestycje w Legionowie obejmują kilka dodatkowych projektów, które miasto pragnie zrealizować. Między innymi chodzi o intensywną przebudowę ulicy Tadeusza Wardenckiego na III Parceli, gruntowną naprawę systemu wentylacyjnego w obiekcie Areny, a także zakup nowoczesnego radiowozu dla policjantów pracujących na terenie miasta oraz wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Koszt realizacji tych zadań w 2024 r. wynosi około 600 tys. zł i zostanie pokryty z budżetu miasta. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie podczas najbliższej środowej sesji Rady Miasta, która ma miejsce 26 czerwca 2024 r.

Pokaźna część planowanego budżetu, dokładnie 240 tys. zł, zostanie przeznaczona na remont systemu wentylacyjnego w Arenie. Jest to kluczowy element tegorocznych planów, który pochłonie znaczną część dostępnych środków.

Na wsparcie lokalnej Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Legionowie zarezerwowano 120 tys. zł. Z tej kwoty, 110 tys. zł zostanie wydane na zakup nowego radiowozu, zaś pozostałe 10 tys. zł zostaną przeznaczone na nagrody dla najbardziej zasłużonych funkcjonariuszy.

Dla strażaków z legionowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) przewidziano ponad 80 tys. zł. Blisko 60 tys. zł z tej sumy pochodzi z dotacji od samorządu województwa mazowieckiego i zostanie przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, który poprawi efektywność działania jednostki.