Planowane przerwy w dostawie wody w Legionowie na początku października 2023

Firma Wodociągowo-Kanalizacyjna „Legionowo” Sp. z o.o. ogłosiła, że przewiduje przerwy w dostarczaniu wody do niektórych budynków zlokalizowanych przy ulicach Herberta, Bałtyckiej, Sielankowej i Daliowej. Wyłączenia te zaplanowano na 3 i 5 października 2023 roku.

Przedsiębiorstwo szczegółowo przedstawiło harmonogram przewidywanych przerw. Pierwsza z nich ma miejsce 3 października 2023 r., między godziną 08:00 a 13:30. Dotyczyć będzie nieruchomości położonych przy ulicy Herberta.

Właściciele posesji, do których dostarczanie wody zostanie czasowo ograniczone, będą mogli korzystać z alternatywnego źródła, które znajdzie się przy ulicy Herberta 6. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. dało do zrozumienia, że punkt ten będzie pełnił rolę zastępczego miejsca poboru wody na czas trwania przerwy.