Problem pustostanu w Legionowie: zagrożenie dla mieszkańców i służb

Od pewnego czasu, mieszkańcy Legionowa zauważyli uciążliwy problem, który dotyczy posesji położonej przy ulicy Kościuszki pod numerem 58. Pustostan, będący niezamieszkanym domem jednorodzinnym, wraz z przyległą do niego działką, stał się miejscem spotkań osób bezdomnych oraz swego rodzaju składowiskiem odpadów.

Kumulujące się tam śmieci często stają się obiektem podpaleń, co generuje dodatkowe zagrożenia. Takie sytuacje już niejednokrotnie skłoniły straż pożarną do działania. Najbardziej drastyczny przypadek miał miejsce 5 września, kiedy to w wyniku podpalenia odpadów doszło do zdarzenia, w wyniku którego jeden ze strażaków odniósł obrażenia. Ranny funkcjonariusz został przewieziony do szpitala.

Wobec powyższych incydentów Urząd Miasta Legionowo postanowił interweniować. Właściciel nieruchomości otrzymał nakaz uprzątnięcia terenu. Jeśli właściciel nie wywiąże się z tego obowiązku, grozi mu kara finansowa w wysokości 10 000 złotych.