Nieudana próba zmiany nazwy stacji kolejowej Legionowo

Zarządzająca siecią kolejową w Polsce, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., nie wyraziła zgody na propozycję zmiany nazwy stacji Legionowo na Legionowo Główne. Wcześniej kwestię tę analizował samorząd miasta Legionowo, jednak ze względu na brak stosownych uprawnień, problem został przekazany do zaopiekowania się przez firmę zarządzającą kolejami.

W lipcu 2023 roku jeden z rezydentów Legionowa wystąpił z inicjatywą zmiany nazwy głównej stacji kolejowej miasta. Według niego, mimo związanych z tym kosztów, przeformułowanie nazwy z Legionowo na Legionowo Główne poprawiłoby odbiór miasta przez podróżnych i podkreśliło jego wagę, jako miejsca z więcej niż jedną stacją kolejową. Pomysłodawca petycji podał wiele argumentów na korzyść przemianowania lokalnej stacji kolejowej. Zarówno on jak i zwolennicy pomysłu byli świadomi, że taka operacja wiązałaby się z pewnymi kosztami, na przykład tymi związanymi z aktualizacją systemów IT. Niemniej jednak, zdaniem wnioskodawcy, ewentualne wydatki byłyby usprawiedliwione korzyściami, jakie niesie za sobą poprawa wizerunku miasta w oczach podróżujących.