Przyszłość 1,2-hektarowego placu w Legionowie: potencjalna lokalizacja dla nowego zespołu szkół zawodowych

Może się okazać, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat, na obszarze mającym rozmiar ponad 1,2 hektara, położonym na wjeździe do Legionowa i otoczonym ulicami Warszawską, Jana III Sobieskiego, Cypriana Kamila Norwida i Piotra Wysockiego, pojawi się nowy zespół szkół zawodowych. Ten konkretny fragment ziemi, graniczący z miejscem, gdzie znajduje się willa Kazinek i przyszła siedziba Powiatowej Instytucji Kultury (PIK), może przejść znaczącą transformację.

Intrygujące jest to, że ten przeszło 1,2-hektarowy teren na granicy Legionowa, którego granice wyznaczają ulice Warszawska, Jan III Sobieski, Cyprian Kamil Norwid i Piotr Wysocki, jest od ponad dekady własnością miasta. W 2011 roku władze miejskie wydały 2 miliony złotych na wykupienie udziałów w tej nieruchomości od dwóch innych współwłaścicieli. Dziś ta przestrzeń jest głównie porośnięta drzewami i niezagospodarowana. Jedynym akcentem architektonicznym jest zabytkowa willa Kazinek.

W przeszłości, samorządowcy z Legionowa mieli wizję, że ten obszar mógłby stać się reprezentacyjnym miejscem dla miasta. W ramach tych aspiracji, rozważano budowę szpitala lub siedziby starostwa. Żeby zbliżyć się do realizacji tych planów, latem 2014 roku zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla całego terenu. Nowe regulacje umożliwiły budowę usług nieuciążliwych i administracji publicznej na tym obszarze. Ustalono również możliwość budowy domów jednorodzinnych, ale tylko od strony ulicy Piotra Wysockiego.