Zakończenie prac budowlanych na rondzie przy skrzyżowaniu Jagiellońskiej i Słowackiego w Legionowie przewidziane na koniec listopada

Projekt budowy ronda na początku ulic Słowackiego i Jagiellońskiej w Legionowie dobiega końca. Wykonawca, zobowiązany do finalizacji przed upływem miesiąca, koncentruje się obecnie na ukończeniu etapu polegającego na położeniu asfaltowej warstwy ścieralnej. Przewidywany termin zakończenia prac to ostatnie dni listopada.

Proces tworzenia nowego ronda w sercu Legionowa rozpoczął się 12 lipca bieżącego roku. Zadanie to pociągnęło za sobą konieczność całkowitej blokady dla ruchu samochodowego na kluczowym dla miasta skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Jagiellońskiej. Według projektu, na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Jagiellońskiej powstało rondo o czterech wylotach o ruchu okrężnym. Jego średnica wynosi 26 m, a centralną wyspę będzie zdobiła zieleń. W ramach tego zadania powstały również nowe chodniki, indywidualne zjazdy oraz wyspy dzielące pasy ruchu.

W wyniku realizacji tego zadania, konieczne stało się zbudowanie lub przebudowanie wielu instalacji, takich jak: kanalizacja deszczowa, sieć elektryczna, oświetlenie uliczne oraz sieci gazowe i teletechniczne. Całkowity koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 5 milionów złotych. Na sfinansowanie tego projektu Starostwo Powiatowe w Legionowie otrzymało prawie 4 miliony złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.