Zmiany w kursowaniu autobusów w Legionowie

27 kwietnia rozpocznie się budowa węzła przesiadkowego w Legionowie, powstanie on w miejscu obecnego punktu na ulicy Sowińskiego. Ze względu na rozpoczęte prace budowlane, wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu autobusów. Zmianom ulegnie zarówno trasa niektórych autobusów, jak i lokalizacja poszczególnych przystanków autobusów.

Linie autobusowe.

Zmiany dotyczyć będą linii autobusów numer 723, 356, N63 oraz L-8. Zmieni się trasa części autobusów jak i lokalizacje dotychczasowych przystanków. Niektóre kursy zostaną skrócone oraz przekierowane na trasy objazdowe. Dla mieszkańców udostępnione zostaną zastępcze przystanki Mickiewicza 51 oraz 52 na ulicy Sowińskiego.

Węzeł przesiadkowy.

Prace obejmować będą przebudowę pobliskich chodników oraz nawierzchni, powstanie również całkowicie nowy parking. Prace budowlane oraz związane z nimi utrudnienia i zmiany w kursowaniu autobusów mają potrwać do końca lipca bieżącego roku.