Alarmy i ostrzeżenia dotyczące wysokiego poziomu wody na rzekach Bugu i Narwi

Województwo mazowieckie od kilku tygodni boryka się z kwestią wysokiej powodzi na rzekach Bugu i Narwi. W niektórych miejscach wodowskazy wykazują przekroczenie stanów alarmowych oraz ostrzegawczych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) również zdecydował się na wydanie alertu dotyczącego możliwości wezbrań. Najbardziej zauważalne przekroczenia wartości alarmowych i ostrzegawczych obserwuje się w miejscu, gdzie Bug wpływa do Narwi, a także w Orzechowie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał drugi stopień ostrzeżenia, informując, że wskutek przemieszczania się wód opadowo-roztopowych poziom wody na Bugu prawdopodobnie wzrośnie na odcinku aż do Małkini. Lokalnie stany ostrzegawcze już zostały przekroczone. Poniżej Małkini, przewiduje się stabilizację poziomu wody oraz jej opadanie, jednak stan ostrzegawczy jest nadal przekroczony w Wyszkowie, a stan alarmowy zaś – w Popowie.

Ostrzeżenie, które wydano, obowiązuje do godziny 12:00 dnia 15 lutego (czwartek). Jednakże, istnieje możliwość, że termin jego ważności może zostać przedłużony.