Modernizacja drogowej infrastruktury w Legionowie na rok 2024 będzie prowadzona przez firmę Nowakowski Sp.z o.o.

Miasto Legionowo, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, wyselekcjonowało podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie prac remontowych na lokalnych ulicach asfaltowych w roku 2024. Oczekuje się, że pierwsze działania naprawcze na terenie miasta zainaugurowane zostaną na początku wiosny.

Konkurs ofertowy był otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw chętnych do realizacji zadań związanych z doraźną konserwacją asfaltowych dróg miejskich. Termin składania propozycji upłynął 1 lutego bieżącego roku.

Budżet Urzędu Miasta Legionowo na wykonanie powyższych działań w 2024 roku wynosi 900.000,00 zł brutto. W określonym czasie zgłosiła się jedynie Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe Nowakowski Sp.z o.o., które ma swoją siedzibę przy al. Komisji Edukacji Narodowej 20/52, 02-797 Warszawa.

Warszawska firma zaproponowała następujące ceny za remont dróg asfaltowych na obszarze Legionowa: stawka za odnowienie 1 m² nawierzchni jezdni dla ubytków o powierzchni dochodzącej do 20 m² i głębokości nie przekraczającej 4 cm wynosi 94,30 zł. W przypadku uszkodzeń o tej samej powierzchni, ale głębszych niż 4 cm, cena za m² wynosi 167,47 zł. Tymczasem za odnowienie 1 m² nawierzchni jezdni dla ubytków o powierzchni przekraczającej 20 m² firma pobiera opłatę w wysokości 177,98 zł.

7 lutego urzędnicy z Legionowa poinformowali o akceptacji przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe Nowakowski Sp.z o.o. oferty.