Spotkanie ekspertów na temat ochrony dzieci przed przemocą

7 lutego (środa) w budynku Urzędu Miasta Legionowo, odbędzie się konferencja naukowa mająca na celu zwrócenie uwagi na standardy ochrony dzieci przed przemocą. Ideą spotkania jest promowanie ostrożnego i rozważnego podejścia do dzieci. W zaplanowanym wydarzeniu uczestniczyć będzie Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli przedstawiciele różnych sektorów: samorządowcy, pracownicy służb społecznych oraz policji, a także pedagodzy. Organizatorami tego spotkania są władze miasta Legionowo i Barbara Mierzejewska – osoba o wieloletnim stażu na stanowisku dyrektora miejskiego żłobka i aktywna społecznik z Legionowa.

Tematyka konferencji skierowana jest do wszystkich instytucji i organizacji zaangażowanych w prace z dziećmi lub na ich rzecz. Barbara Mierzejewska, posiadająca bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, wyraziła nadzieję, że wydarzenie to przyciągnie liczne instytucje i organizacje, w których dorosłe osoby mają bezpośredni kontakt z dziećmi. Do udziału zaprasza przede wszystkim żłobki, przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe czy inne podmioty, które swoją działalność kierują ku najmłodszym. W swojej wypowiedzi podkreślała ważność rozwijania i wprowadzania standardów ochrony dzieci we wszystkich podmiotach pracujących z dziećmi.