Awaria systemu sterowania ruchem kolejowym powoduje chaos w ruchu pociągów

Podczas ostatniego popołudnia, pracownicy sektora kolejowego zmagali się z istotnym uszkodzeniem systemów kontrolujących ruch. Od osób zorientowanych w sytuacji, dowiedzieliśmy się również nieoficjalnie o braku energii elektrycznej na całej sieci trakcyjnej prowadzącej do stolicy.

Z powodu problemów technicznych, na stacji Warszawa Praga pojawiają się trudności w normalnym funkcjonowaniu wszystkich operatorów transportu kolejowego. Skutkiem tego jest ryzyko opóźnienia pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) na trasach S3, S4 i S40, zarówno w kierunku jak i odwrotnym, do nawet ponad 60 minut. Reprezentanci SKM tłumaczą, że oczekują na dodatkowe informacje od zarządcy infrastruktury, czyli spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Zapowiadają jednocześnie, że natychmiast przekażą wszelkie nowości i aktualizacje dotyczące tej sytuacji.

Koleje Mazowieckie również zgłaszają problemy związane z awarią. Sytuacja utrudnia normalny ruch pociągów na linii między Warszawą a Działdowem. Może to oznaczać, że niektóre pociągi będą opóźnione, odwołane lub będą kursować na skróconych trasach.