Coraz więcej lisów na ulicach Legionowa

Legionowskie lisy są coraz częściej obserwowane przez mieszkańców miasta, a Straż Miejska ma pełne ręce roboty ze względu na napływające do nich zgłoszenia od mieszkańców. Przypomnijmy, że od początku kwietnia do końca czerwca trwa okres ochronny lisów, a wszelka, zaobserwowana przez człowieka aktywność lisów wymaga zgłoszenia.

Gdzie należy zgłaszać miejsce przebywania lisów?

Jeżeli zauważymy, że w danym miejscu często pojawiają się lisy, należy taki fakt zgłosić bezpośrednio Straży Miejskiej lub Wydziałowi Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Legionowo. Gdy okres ochronny lisów dobiegnie końca, służby podejmą stosowne czynności mające na celu odłowienie lisów z terenów miejskich i przewiezienie ich na zalesione obszary.

Konieczne zachowanie ostrożności.

Przypomnijmy, iż na terenie województwa mazowieckiego wykrywa się coraz to więcej przypadków występowania wścieklizny u dzikich zwierząt, w tym najczęściej właśnie u lisów. Od samego początku kwietnia takich przypadków było już ponad 4. Z tego względu należy zachować konieczne środki bezpieczeństwa w przypadku, gdy natrafimy na dzikie zwierzę. Nie należy również dokarmiać lisów, o czym należy szczególnie pamiętać, bowiem te często podchodzą niezwykle blisko zabudowań.