Nowe inwestycje w Legionowie!

Pod względem inwestycji w Legionowie dzieje się wiele, i dobrze – łączny koszt planowanych przedsięwzięć wynieść ma prawie 2 miliony złotych. Legionowskie podstawówki otrzymają nowy sprzęt komputerowy, wyremontowane zostaną także niektóre działki, a do Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie trafi nowy wóz strażacki!

OSP w Legionowie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie otrzyma nowy wóz strażacki w typie lekkiego pojazdu gaśniczo-ratowniczego o wartości ponad 300 tysięcy złotych. Jednostka Straży Pożarnej doczeka się również pewnych modernizacji – mowa tu o przylegającym do niej terenie, jak i polepszenie przesyłu energii elektrycznej. Koszt wspomnianych przedsięwzięć wynieść ma około 50 tysięcy złotych.

Nauka zdalna w Legionowskich podstawówkach.

Władze Legionowa przygotowują się na ponowne przywrócenie zdalnego trybu szkolnictwa. Planowany jest więc zakup nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania o łącznej wartości ponad 700 tysięcy złotych.

Nowy blok mieszkalny.

O powstaniu nowego bloku na Norwida mówi się od wielu miesięcy, wszystko jednak wskazuje na to, że wkrótce poczynione zostaną w tej sprawie pierwsze kroki i prace. Nowy blok wyposażony będzie w mieszkania chronione, w głównej mierze – przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, borykających się z różnego rodzaju problemami natury zdrowotnej i życiowej. Mieszkania będą mogły być udostępnione również cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy. Oznacza to, że będą oni mieli zapewnione wsparcia pracowników socjalnych. Planowany koszt tejże inwestycji ma wynieść ponad 100 tysięcy złotych.