Planowane inwestycje obywatelskie w Legionowie: Ratusz przeznacza 300 tys. zł na ekologiczne ławeczki i zieleń

W roku 2024, urząd miasta w Legionowie ma zamiar zainwestować 300 tys. zł w realizację projektów w ramach inicjatywy lokalnej. Prezydent Legionowa, Roman Smogorzewski, już podjął decyzję o przekazaniu kolejnej części tej sumy na finansowanie drugiego przedsięwzięcia. Z tego funduszu zostanie wydane prawie 37 tys. zł. Ale na co dokładnie zostaną przeznaczone te środki?

Wybrano projekt zatytułowany „Ekoławeczki”, który zakłada wprowadzenie elementów ekologicznych w otoczeniu ławek umieszczonych w kilku miejscach na terenie legionowskich osiedli Batory i Nowy Bukowiec, ale także na ulicy Daliowej na Bukowcu i w Parku Kościuszkowców na Piaskach. W najbliższym czasie planowane jest zasadzenie przy tych ławkach różnych rodzajów roślinności, takich jak wrzosy, wrzośce krwiste, berberysy, irgi szwedzkie, derenie czy tawuły. Rośliny te są przyjazne dla lokalnej fauny, zwłaszcza ptaków i owadów.

Nie tylko roślinność będzie urozmaicona. Wokół tych małych „oaz” zieleni planowane jest także umieszczenie budki dla ptaków i wiewiórek, domu dla owadów, a także karmników i poidełek. Za projektem stoją członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich Działamy Lokalnie, wśród nich Rafał Florczyk oraz Karolina Pióro, którzy na co dzień pracują w Urzędzie Miasta w Legionowie. Dla realizacji tego ekologicznego projektu, stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości prawie 37 tys. zł.