Przychodnia medyczna na osiedlu Młodych pozostanie czynna

Znajdująca się na osiedlu Młodych w Legionowie przychodnia medyczna stanęła w obliczu potencjalnego zamknięcia. Należąca do ośrodka zdrowia NZOS Sanitas przychodnia od dawna przeżywała znaczący kryzys, który bezpośrednio związany był z kwestiami finansowymi oraz kadrowymi. W znaczącym stopniu zredukowano ilość personelu medycznego, sprawę pogarszał również fakt, ze placówka zaczęła przynosić znaczące straty, co miało związek z wyższymi opłatami na gaz i energię. W ostatnich dniach pod przychodnią odbył się protest okolicznych mieszkańców, którzy sprzeciwiali się jej zamknięciu – wszystko wskazuje na to, że tego rodzaju działanie przyniosło zamierzony efekt, ponieważ do całej sprawy odniosło się szefostwo NZOZ Sanitas, zapewniając przy tym, ze działalność tej przychodni będzie kontynuowana.

Straty finansowe.

Na decyzje o zamknięciu przychodni medycznej na osiedlu Młodych w Legionowie przyczyniły się nie tylko większe opłaty za gaz i energię, znaczące uszczuplenie kadry medycznej – lecz również niskie stawki, jakie wypłacane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rzecz pacjentów. Obecna stawka wynosi 178 zł i jest kwotą przeznaczoną na jednego pacjenta – jednocześnie, nie jest ważne, czy dany pacjent z przychodni skorzysta raz na rok, czy też zjawi się w niej kilkukrotnie, gdyż kwota ta pozostaje niezmienna.

Przychodnia zostanie zreformowana.

Szefostwo NZOZ Sanitas poinformowało, że przychodnia medyczna pozostanie w dalszym ciągu otwarta dla pacjentów, niezbędne jednak będzie przeprowadzenie odpowiednich reform. Na ten moment wiadomo, że skrócony zostanie między innymi czas działania przychodni. Przedstawiciele NZOZ Sanitas zastrzegają jednak, że jeżeli nowe rozwiązania nie poprawiają sytuacji finansowej placówki w przeciągu najbliższych miesięcy, decyzja o jej zlikwidowaniu ponownie zostanie rozpatrzona.