Rozpoczęcie współpracy Biura Ruchu Drogowego KGP i firmy Neptis S.A. nad kampanią "Myśl Trzeźwo"

Od 30 grudnia 2023 roku do 15 stycznia 2024, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (KGP) we współpracy z Neptis S.A., firmą zarządzającą aplikacją Yanosik, przeprowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną o nazwie „Myśl Trzeźwo”.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości kierowców na tematy takie jak: potencjalne konsekwencje prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, które obejmują ryzyko spowodowania wypadku lub kolizji; odpowiedzialność karna za jazdę pod wpływem alkoholu; fakt, że alkohol może pozostać w organizmie długo po spożyciu; oraz konieczność sprawdzenia poziomu alkoholu w organizmie, co można zrobić w jednostkach policji.

Ważnym elementem tej kampanii jest przypomnienie, że każdy kierowca, który decyduje się prowadzić pojazd po spożyciu alkoholu, stanowi potencjalne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Planowanie jak bezpiecznie wrócić do domu po imprezach sylwestrowych czy karnawałowych powinno być priorytetem dla każdego kierowcy.

Statystyki za 2022 rok pokazują, że problem jazdy pod wpływem alkoholu jest nadal aktualny. W tym roku, policjanci przeprowadzili 12 453 495 badań na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu, odkrywając, że 104 467 kierowców prowadziło pojazd będąc pod wpływem alkoholu. Te liczby pokazują, że kierowcy, którzy decydują się prowadzić pojazd po spożyciu alkoholu, nie mogą czuć się bezkarni.

Kampania „Myśl Trzeźwo” będzie promowana na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz poprzez aplikację Yanosik. Materiały edukacyjne dotyczące prawnych konsekwencji jazdy pod wpływem alkoholu zostaną udostępnione w formie quizu dla użytkowników aplikacji.