Podsumowanie roku inwestycyjnego 2023 w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o.

Zakończenie 2023 roku w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o. to czas podsumowań i refleksji nad osiągnięciami. Minione 12 miesięcy były okresem intensywnej działalności dla firmy, która z powodzeniem zrealizowała szereg istotnych przedsięwzięć związanych z rozbudową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Podczas całego roku, firma skupiła się na realizacji prac związanych z budową nowych sieci wodociągowych. Łącznie, dokonano rozbudowy sieci na długości 2665 metrów na terenie różnych części miasta Legionowo – od ulic Jasnej, Krótkiej i Górnej, przez Gdańską, Gen. Roi, aż po Parkową czy Sielankową. Dzięki tym pracom, obecnie ponad 1700 nieruchomości, w tym domy jednorodzinne, ma możliwość podłączenia do sieci wodociągowej.

Rozbudowa sieci była realizowana przy użyciu technologii bezwykopowej, czyli przewiertu sterowanego. Jest to metoda mało inwazyjna, która zapewnia ciągłość dostaw wody. Nowe rury, z których wykonano sieć wodociągową, są nowoczesne, certyfikowane i przeznaczone do transportu wody pitnej. Ponadto, na nowych odcinkach instalowano zasuwy odcinające, które umożliwiają szybką reakcję w przypadku awarii i gwarantują nieprzerwane dostawy wody podczas prac naprawczych.