Interwencja straży miejskiej w związku z dzikami kręcącymi się koło przedszkola i liceum w Legionowie

Sytuacja nie została zignorowana przez odpowiednie służby. Legionowska straż miejska otrzymała informację o dzikach od policji i natychmiast podjęła działania mające na celu usunięcie zwierząt z miejsca, które mogło stanowić zagrożenie dla młodzieży uczęszczającej do pobliskich placówek edukacyjnych.

Anna Szwarczewska, kierująca referatem kultury i współpracy urzędu w Legionowie, potwierdziła, że interwencja straży miejskiej przyniosła oczekiwane rezultaty – dziki zostały przegnane w bezpieczne dla ludzi miejsce. Zaznaczyła także, że nikt nie doznał żadnych obrażeń podczas tego niecodziennego zdarzenia.

Dodatkowo, władze Legionowa podjęły kroki mające na celu uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości. Wysłano oficjalne pismo do starosty, z prośbą o powołanie specjalnego koordynatora, który miałby zajmować się problemami związanymi z dziką zwierzyną w mieście.