Urząd Miasta Legionowo podjął decyzję w sprawie przetargu na renowację osiedlowej arterii drogowej

Zakończono proces wyboru wykonawcy dla zaplanowanego przez legionowski Urząd Miasta projektu modernizacji drogi osiedlowej sąsiadującej z centrum handlowym Maxim. Prace remontowe będą obejmowały odcinek pomiędzy ulicami Jerzego Siwińskiego a Husarską. Szacowany koszt tego przedsięwzięcia to kwota przekraczająca 370 tysięcy złotych. Realizacja tej inwestycji ma się odbyć w czasie nieprzekraczającym dwóch miesięcy.

Termin składania ofert przez zainteresowane podmioty gospodarcze na wykonanie prac związanych z rekonstrukcją drogi osiedlowej między ulicami Jerzego Siwińskiego a Husarską upłynął 24 listopada bieżącego roku. Sztab urzędu miejskiego w Legionowie planował przeznaczyć na ten cel do 367 tysięcy złotych. W wyznaczonym terminie swoje propozycje finansowe przedstawiły cztery firmy.

Przedsiębiorstwo TIT BRUK pod kierownictwem Tomasza Knopika, zlokalizowane na ulicy Tomaszowskiej 42/30/9 w Nowym Mieście, zaproponowało sumę 448.399,12 zł. ZIEMBUD prowadzony przez Tomasza Ziemieckiego, mający siedzibę pod adresem Stare Pieścirogi ul.Kolejowa 1 w Nasielsku, zaoferował kwotę 415.502,68 zł. Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe Nowakowski Sp. z o.o., które działa na terenie Warszawy pod adresem al. Komisji Edukacji Narodowej 20 lokal 52, przedstawiło ofertę na poziomie 432.865,41 zł. Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o., znajdująca się pod adresem ul. Zygmunta Modzelewskiego 35/42 w Warszawie, złożyła propozycję wynoszącą 374.506,88 zł.