Wybrano firmę odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg i chodników w gminie Jabłonna

Urząd Gminy Jabłonna podjął decyzję odnośnie firmy, która będzie odpowiedzialna za odśnieżanie i utrzymanie dróg asfaltowych, gruntowych oraz chodników przez nadchodzącą zimę. Wyboru dokonano spośród dwóch firm, które złożyły swoje oferty na realizację tego zadania.

Budżet, którym dysponował magistrat na ten cel to 550 tys. zł – planowano przeznaczyć 400 tys. zł na utrzymanie dróg asfaltowych i dodatkowe 150 tys. zł na utrzymanie dróg gruntowych oraz chodników. Ostatecznie, jednak urząd musiał dołożyć blisko 70 tys. złotych do założonego budżetu, aby sprostać kosztom oferty wybranej firmy.

Pierwsza firma ubiegająca się o to zlecenie to AG-COMPLEX sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Płytowej 14 w Warszawie. Firma ta zaproponowała kwotę 551 200,90 zł brutto, ale obejmowała jedynie odśnieżanie i utrzymanie dróg asfaltowych.

Druga firma – ROBSON Robert Chymkowski, mająca siedzibę w Arciechowie przy ulicy Myszyniec 48a, zaproponowała kwotę 619 397,74 zł brutto. W tej cenie firma zobowiązywała się do utrzymania zarówno dróg asfaltowych za 458 907,95 zł brutto, jak i dróg gruntowych oraz chodników za kwotę 160 489,79 zł brutto.

Decyzja zapadła 8 grudnia i to oferta firmy ROBSON została wybrana przez Urząd Gminy Jabłonna. Firma ta będzie odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg i chodników w gminie za kwotę blisko 620 tys. zł.