Modernizacja nawierzchni orlika na Stadionie Miejskim w Legionowie: Rozpoczęcie przetargu

Wkrótce nawierzchnia orlika, który znajduje się na terenie Stadionu Miejskim przy ulicy Parkowej w Legionowie, zostanie poddana gruntownemu remontowi. W tym celu rozpoczęło się postępowanie przetargowe zorganizowane przez Urząd Miasta (UM) w Legionowie.

UM w Legionowie poszukuje w ramach przetargu wykonawcy, który zobowiąże się do naprawy uszkodzonej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim, umiejscowionym przy ulicy Parkowej 27 w Legionowie. Firmy chętne do podjęcia tego zadania mają czas na zgłoszenie swojej oferty cenowej do 31 maja 2024 roku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i przetarg zostanie rozstrzygnięty w wyznaczonym terminie, prace remontowe powinny rozpocząć się najpóźniej 50 dni po zawarciu umowy. W takim wypadku, mieszkańcy mogą liczyć na możliwość korzystania z odnowionego boiska jeszcze podczas tegorocznych wakacji.

Orlik na Stadionie Miejskim w Legionowie to już dość stara konstrukcja. Z biegiem lat boisko zostało intensywnie eksploatowane, a jego nawierzchnia wielokrotnie wymagała lokalnych napraw. W związku z dużym stopniem zużycia, uszkodzeniami oraz pęknięciami w syntetycznej nawierzchni sportowej, planowany jest gruntowny remont. Jak wynika z projektu tej inwestycji, renowacja obejmować będzie nałożenie nowej warstwy nawierzchni sportowej bez konieczności rozbierania podbudowy oraz wymianę zużytych elementów wyposażenia boiska na nowe.

Zgodnie z projektem, dotychczasowa nawierzchnia orlika zostanie zamieniona na nową, wykonaną z mieszanki gumowo-poliuretanowej. Dodatkowo, elementy wyposażenia, takie jak np. bramki piłkarskie czy słupy z tablicami do koszykówki zostaną zakupione na nowo. Projekt przewiduje także umieszczenie na terenie boiska nowych ławek oraz furtki i bramy technicznej umożliwiającej dostęp na teren boiska.