Bogdan Kiełbasiński nowym prezydentem Legionowa

Dnia 7 maja, we wtorek, tuż przed godziną 10.30, Bogdan Kiełbasiński został oficjalnie zaprzysiężony na stanowisko prezydenta miasta Legionowo. Zastąpił on Romana Smogorzewskiego, który od dnia poprzedniego, poniedziałku, pełni funkcje starosty powiatu legionowskiego.

Wszystko rozpoczęło się o godzinie 10:00 z pierwszą sesją Rady Miasta Legionowo, na której nowo wybrani radni złożyli swoje ślubowanie. Po nich przyszedł czas na Bogdana Kiełbasińskiego, który zgodnie z kolejnością punktów obrad, złożył ślubowanie i oficjalnie objął urząd prezydenta.

Po ceremonii ślubowania głos zabrała sekretarz Gminy Miejskiej Legionowo, Ida Parakiewicz – Czyżma. W swoim wystąpieniu powitała ona ciepłymi słowami nowego prezydenta w Urzędzie Miasta.

Nowo zaprzysiężony prezydent Legionowa, Bogdan Kiełbasiński, podczas swego krótkiego wystąpienia zapewnił zgromadzonych radnych o swojej determinacji do ścisłej współpracy w interesie miasta, niezależnie od przynależności politycznej poszczególnych radnych.

Podczas tej sesji, poza formalnościami związanymi z zaprzysiężeniem radnych i prezydenta, Rada Miasta miała również wybrać swoje nowe władze. O wynikach tego głosowania będziemy informować osobnym komunikatem.