Planowanie kierunków rozwoju legionowskich dróg z pomocą radnych

Mirosław Grabowski, radny będący członkiem stowarzyszenia Nasze Miasto Nasze Sprawy (NM NS) oraz Sławomir Traczyk, niezależny radny, wyrazili swoje zainteresowanie udziałem w pracy zespołu roboczego. Ich zadaniem jest zestawienie planów dotyczących przyszłości dróg w Legionowie. Wśród głównych celów znajduje się opracowanie harmonogramu budowy i modernizacji ulic na terenie miasta. W pracach tych mają ich wspierać urzędnicy z zespołu wiceprezydenta Legionowa, Marka Pawlaka.

Opracowanie takiego planu było przedmiotem dyskusji podczas spotkania komisji budżetu i finansów 26 września 2023 roku. Radni nieformalnie postanowili powołać do życia zespół roboczy, który miałby skoncentrować się na opracowaniu strategii dla rozwoju legionowskich dróg. To efekt inicjatywy rozpoczętej przez niezrzeszonego radnego Sławomira Traczyka pod nazwą „Pożegnanie dróg gruntowych w Legionowie”.

Prace tej grupy mają być wsparte merytorycznie przez urzędników działających w zespole wiceprezydenta Legionowa, Marka Pawlaka. Detale odnośnie składu oraz zakresu prac zespołu roboczego będą uwzględnione w zarządzeniu prezydenckim, które najprawdopodobniej zostanie wydane specjalnie na tę okazję. Jednakże do chwili obecnej jeszcze nie podjęto takiej decyzji.