Rozpoczęcie inwestycji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: modernizacja szatni w Liceum im. M. Konopnickiej

Starostwo Powiatowe w Legionowie podjęło decyzję o przeprowadzeniu remontu szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej, jak wynika z rozstrzygnięcia przetargu na te prace. Planowana modernizacja obejmuje instalację niemal 600 nowych szafek dla uczniów, które będą zamiennikiem dla starych boksów. Przewiduje się, że prace zakończą się w ciągu około trzech miesięcy, a ich całkowity koszt przekroczy 600 tys. zł.

Starostwo Powiatowe w Legionowie udostępniło dokumentację przetargową, wdzięku której dowiadujemy się, że głównym celem tej inwestycji jest modernizacja szatni znajdującej się w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 26. Kluczowy aspekt tego projektu to umożliwienie wyposażenia każdego ucznia w indywidualną szafkę do przechowywania rzeczy osobistych.

W ramach omawianego projektu zaplanowano realizację następujących działań: przeprowadzenie remontu wybranych pomieszczeń, demontaż starych boksów szatniowych, wymianę istniejących posadzek na nowe z płytek gresowych oraz montaż 576 dwudzielnych szafek szatniowych w pomieszczeniu szatni i przy sali gimnastycznej. Przewidziano również instalację dwóch szafek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.