Zagadnienia związane z działalnością policji: od prewencji do zwalczania przestępczości

W naszej społeczności istotną rolę odgrywają służby mundurowe, wśród których szczególnie znamienne jest miejsce policji. W niniejszym tekście postaramy się przybliżyć Ci, gdzie dokładnie znajdują się te instytucje w Legionowie – komendy, komisariaty oraz posterunki. Przy okazji udzielimy Ci niezbędnej wiedzy na temat ich codziennej pracy oraz sytuacji, kiedy musisz zgłosić się do nich, dzwoniąc na odpowiedni numer.

Jeśli chodzi o funkcjonowanie policji, zapewne najbardziej obecne w Twojej świadomości są działania prewencyjne oraz te związane z ruchem drogowym. Spotykasz je codziennie, przemieszczając się po ulicach Legionowa. Patrole policyjne dbają o utrzymanie porządku publicznego, a kontrole drogowe mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu. Takie zadania zazwyczaj realizowane są przez najniżej usytuowane jednostki w hierarchii policyjnej – posterunki, ale również komisariaty oraz komendy miejskie. Ograniczeniem dla nich jest obszar działania, który obejmuje powiaty, miasta i mniejsze miejscowości.

Możliwe, że nie masz zbyt wiele styczności z wynikami pracy służb policyjnych związanych z przeciwdziałaniem przestępczości. Ta część działalności policji jest mniej widoczna dla przeciętnego obywatela, ale jej znaczenie jest równie duże. Komendy wojewódzkie, miejskie, komisariaty i posterunki policji prowadzą tego typu sprawy. Rodzaj i skala problemu decyduje o tym, która jednostka podejmuje się danej sprawy.