Filia Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie otwiera Szpitalny Oddział Ratunkowy

W placówce medycznej Legionowo, będącej oddziałem Wojskowego Instytutu Medycznego, planowane jest uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Ta wiadomość została oficjalnie potwierdzona przez zarządzającą instytucją w specjalnym oświadczeniu. Urząd Miasta Legionowo podał dodatkowe szczegóły, ujawniając, że nowy oddział zacznie funkcjonować od 1 lipca bieżącego roku.

Pełniejsze informacje na temat tego przedsięwzięcia zostaną udostępnione podczas konferencji prasowej, która odbędzie się w piątek (19.04). W spotkaniu z mediami, zaplanowanym na godzinę 9:00, wezmą udział kluczowe osoby: minister i szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Jan Grabiec, Prezydent miasta Legionowo – Roman Smogorzewski oraz dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.

Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w filii Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie jest częścią większego projektu. Projekt ten ma na celu rozwinięcie współpracy pomiędzy szpitalami o różnym stopniu referencyjności oraz stworzenie mechanizmów współdziałania między służbą zdrowia wojskową i cywilną.